Cursuslocatie:
Daam Fockemalaan 22
3818 KG Amersfoort

Over ons

Correspondentieadres:
Postbus 2079
3800 CB Amersfoort
Algemene voorwaarden

Over ons

Bestuur:

Boudewijn de Bont - voorzitter (directeur Aannemingsbedrijf Nico de Bont B.V.)
Martin van Bleek - secretaris (adviseur Cultuurhistorie, Gelders Genootschap)
Hans Götz - penningmeester (directeur GVB Architecten)
Ernst van der Grijp - onderwijszaken (directeur Monumentenwacht Gelderland)

Agnes van Alphen
Henriëtte op den Akker

Secretariaat:

Agnes van Alphen - coördinator (foto links)
Henriëtte op den Akker - secretaresse (foto rechts)

Onderwijscommissie:

Ernst van der Grijp (bestuurslid)
Klaas Boeder (docent)
Joop Jansen (docent)
Agnes van Alphen (coördinator NRC)

Raad van Advies:
Onno Meerstadt (Stadsherstel Amsterdam / Federatie Instandhouding Monumenten)
Marjolein Sanderman (Gemeente Rheden / Nederlandse Vereniging van Monumentenzorgers)
Bert van Bommel (Atelier Rijksbouwmeester / Rijksvastgoedbedrijf / docent NRC)
Harry van Waveren (Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg)
Charles Verhoef (Zelfstandigen Bouw)
Karin Westerink (Gemeente Amsterdam / Federatie Grote Monumenten Gemeenten)
Lisette Breedveld (Natuurmonumenten)

Doel:

Het doel van de in 1988 opgerichte Stichting Nationaal Restauratie Centrum, is het bevorderen van kennis van restauratietechnieken, restauratie-ambachten en monumentenzorg bij erfgoedprofessionals. Het NRC verzorgt hiertoe bij- en nascholingscursussen en geeft studieboeken uit. De doelgroep van de cursussen bestaat uit al diegenen die betrokken zijn bij de uitvoering van restauratieprojecten: vaklieden, uitvoerders, aannemers, architecten, ambtenaren van monumentenzorg en bouwtoezicht, adviseurs, schilders, glazeniers, stukadoors, studenten en bouwkundigen.Het is van groot belang dat erfgoedprofessionals beschikken over toereikende vakkennis, zoals kennis van historische bouwstijlen, -technieken, -materialen en hun eigenschappen.

Privacyverklaring:

In het kader van de op 25 mei 2018 in werking getreden Algemene Verordening Gegevensbescherming treft u hier onze Privacyverklaring aan.

Gelders Restauratie Centrum en Nationaal Restauratie Centrum trekken samen op:

Het aanbod van vakinhoudelijke cursussen in de monumentenzorg is klein. De cursusinstellingen, die actief zijn in de restauratiesector, zijn bijna op de vingers van één hand te tellen. Om erfgoedprofessionals beter van dienst te kunnen zijn, hebben NRC en GRC eind 2015 besloten om hun cursusaanbod en cursuslocaties gezamenlijk te presenteren. Het GRC biedt hoogwaardige kennis, praktijkgerichte cursussen en erkende vakopleidingen voor mensen en bedrijven in de restauratiebranche. Ook wil het GRC een ontmoetingsplaats zijn voor iedereen, die belang hechten aan doeltreffende en verantwoorde instandhouding van gebouwd cultureel erfgoed in Gelderland. Het GRC is gevestigd op het voormalig militair terrein Kamp Koningsweg Noord in Schaarsbergen (Arnhem). Op deze website treft u tevens cursussen aan uit het aanbod van GRC. Diverse cursussen zullen zowel in Amersfoort (op de NRC-cursuslocatie) als in Arnhem (op de GRC-cursuslocatie) worden gegeven.

Cursuslocatie:

Cursuslocatie: Klooster ter Eem aan de Daam Fockemalaan 22 te AmersfoortHet NRC is gevestigd in het Rijksmonumentale kloostercomplex Onze Lieve Vrouw ter Eem aan de Daam Fockemalaan 22 in Amersfoort. Het in 1932 door architect B.J. Koldewey ontworpen complex omvat een zusterklooster, kapel, twee scholen en internaten voor inwonende leerlingen. Door teruglopende leerlingaantallen sloten de scholen en het meisjesinternaat. De laatste kloosterzusters vertrokken in 2008. Inmiddels zijn verschillende bedrijven en opleidingsinstellingen in het grote klooster gevestigd.