Cursuslocatie:
Daam Fockemalaan 22
3818 KG Amersfoort

Over ons

Contact:
Post- en bezoekadres:
Klooster Onze Lieve Vrouw Ter Eem
Daam Fockemalaan 22
(brievenbus 24)
3818 KG Amersfoort
Tel: 033 - 208 7878
info@restauratiecentrum.nl

Algemene voorwaarden

Over ons

Doelstelling NRC

Ons doel is het bevorderen van kennis van restauratietechnieken, -ambachten en monumentenzorg. Dat doen we met korte bij- en nascholingscursussen voor timmerkrachten, metselaars, stucadoors, schilders en glazeniers, aannemers, opzichters, ambtenaren van monumentenzorg en bouwtoezicht, architecten en studenten. Ook ontwikkelt en publiceert het NRC handboeken over diverse onderwerpen, waarmee -per boek- een overzicht wordt geschetst van de beschikbare kennis. De boeken kunnen via de webshop worden aangeschaft, maar zijn ook kosteloos in te zien (zie Boeken). Het NRC is in 1988 opgericht. Onze cursussen worden gegeven in het Klooster ter Eem aan de Daam Fockemalaan 22 in Amersfoort.

Bestuurlijke unie

Per 1 januari 2023 vormen het Nationaal Restauratie Centrum (NRC) en het Nationaal Centrum Erfgoedopleidingen een bestuurlijke unie. NCE en NRC behouden ieder hun eigen identiteit in de samenwerking. Om dit te onderstrepen, hebben beiden een eigen voorzitter. De bestuursleden representeren de restauratiebranches of hebben een achtergrond op het gebied van beleid, bestuur, overheid, non-profit en/of monumentenbeheer in de erfgoedsector.

Bestuursleden

  • Boudewijn de Bont - voorzitter NRC
  • Simon Angel - voorzitter NCE
  • Martin van Bleek - secretaris
  • Martin Veerman - penningmeester
  • Corrie de Boer - NRC-onderwijscommissie
  • Erik Jan Brans - NCE onderwijscommissie

Secretariaat

John van den Heuvel
Henriëtte op den Akker

John van den Heuvel - coördinator (foto links)
Henriëtte op den Akker - secretaresse (foto rechts)

Onderwijscommissie

Klaas Boeder (docent)
John van den Heuvel (coördinator NRC)
Corrie de Boer (NRC Bestuurslid)
Marloes Tiegelaar

Raad van Advies

Onno Meerstadt (Stadsherstel Amsterdam / Federatie Instandhouding Monumenten)
Marleen Greil (Rijksvastgoedbedrijf)
Wim van der Maas (Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg)
Charles Verhoef (Zelfstandigen Bouw)
Lisette Breedveld (Natuurmonumenten)
Hans de Witte (Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)
Martijn Andela (Federatie Grote Monumentengemeenten)
(laatst bijgewerkt op 13-2-2023)

Privacyverklaring
In het kader van de op 25 mei 2018 in werking getreden Algemene Verordening Gegevensbescherming treft u hier onze Privacyverklaring aan.

Extern vertrouwenspersoon
Het NRC hecht waarde aan een veilig werk- en leerklimaat. Het beschikbaar hebben van een extern vertrouwenspersoon is hier onderdeel van. De vertrouwenspersoon is het aanspreekpunt voor een medewerker of cursist die ongewenste omgangsvormen heeft ervaren. U treft hier de Procedure Extern Vertrouwenspersoon NRC aan. De vertrouwenspersoon kan rechtstreeks worden benaderd.

De contactgegevens van de extern vertrouwenspersoon zijn:
Buro Mediation in Amersfoort - Annemiek Hakkers
e-mail: info@buromediation.nl
Tel: 06-4485 6214

Cursuslocatie

Cursuslocatie: Klooster ter Eem aan de Daam Fockemalaan 22 te AmersfoortHet NRC is gevestigd in het rijksmonumentale klooster Onze Lieve Vrouw ter Eem aan de Daam Fockemalaan 22 in Amersfoort. Het in 1932 door architect B.J. Koldewey ontworpen complex omvat een zusterklooster, een kapel, twee scholen en internaten voor inwonende leerlingen. Door teruglopende leerlingaantallen sloten de scholen en het meisjesinternaat. De laatste kloosterzusters vertrokken in 2008. Inmiddels zijn verschillende bedrijven en opleidingsinstellingen in het grote klooster gevestigd.