Cursuslocatie:
Daam Fockemalaan 22
3818 KG Amersfoort

Onze docenten

Correspondentieadres:
Postbus 2079
3800 CB Amersfoort
Algemene voorwaarden

Dirk van der Plaat

Dirk van der Plaat is zelfstandig bouw- en restauratieadviseur. Met een bedrijfseconomische achtergrond is hij de bouw ingestapt. Gaandeweg heeft hij zich toegelegd op bouwregelgeving. Vanuit die rol adviseert en begeleidt hij opdrachtgevers bij onder meer restauratie- en herbestemmingsprojecten.