Cursuslocatie:
Daam Fockemalaan 22
3818 KG Amersfoort

Onze docenten

Correspondentieadres:
Postbus 2079
3800 CB Amersfoort
Algemene voorwaarden

Ernst de Beaufort

Ernst de Beaufort is senior restauratieconstructeur in de regio Amsterdam. Hij heeft ruime ervaring met funderingsherstel, constructieve schadeanalyse, stut- en stempelwerk en constructief cascoherstel. Kennis en ervaring draagt hij uit bij diverse restauratieopleidingen.

Klaas Boeder

Klaas Boeder is zelfstandig restauratieadviseur en docent aan diverse restauratieopleidingen. In het verleden is hij werkzaam geweest bij een architectenbureau, in de gemeentelijke monumentenwereld en bij de Monumentenwacht.

Bert van Bommel

Bert van Bommel is senior adviseur monumenten bij de sectie Kunst en Monumenten van het Rijksvastgoedbedrijf. Hij adviseert over kleine tot zeer grote projecten, van onderhoud tot ingrijpende restauraties. Daarnaast is hij gastdocent aan de Technische Universiteit Delft (sectie Heritage and Architecture, Faculteit Bouwkunde).

Cor Bouwstra

Cor Bouwstra is restauratiearchitect. Zijn bureau, Verlaan & Bouwstra architecten bestaat sinds 1979 en is gevestigd in Vianen. Het bureau is gesprecialiseerd in restauratie van monumenten en nieuwbouw in oude stadskernen. 

Jos Creemers

Jos Creemers is specialist houtaantasting door insecten en schimmels in gebouwen en werkt bij SHR, het onafhankelijke houtonderzoeksinstituut in Wageningen. Op basis van zijn kennis en ervaring (o.a. 10 jaar praktisch in de bestrijdingsbranche) beoordeelt hij schades aan hout en adviseert hij objectief over de noodzaak van en de mogelijkheden voor aanpak van houtaantasting. Hij doceert dit onderwerp bij diverse opleidingen.

Anton van Delden

Anton van Delden is eigenaar van stukadoorsbedrijf Delstuc. Daarnaast is hij voorzitter van het Neerlands Stucgilde en heeft hij bijna 20 jaar lesgegeven op diverse ROC's (niveau 2 en 3 stukadoren). Momenteel is hij docent bij de meesteropleiding restauratiestukadoor (niveau 4).

Lilian Fopma

Lilian Fopma werkt ruim 20 jaar als zelfstandig professional in (jonge) monumentale ijzerwerken. Na het behalen van het diploma vakbekwaamheid specialiseerde zij zich in de combinatie restaureren/ conserveren en in de oppervlaktebehandeling schooperen. Ze houdt zich bezig met uitvoering, advies, begeleiding en doceert aan diverse opleidingen.

Louis Gerdessen

Louis Gerdessen was tot voor kort projectleider bij Van Hoogevest Architecten te Amersfoort en is nu met vervroegd pensioen. Zo'n 40 jaar heeft hij restauraties voorbereid en begeleid. Van Schadeopname tot bestek en van aanbesteding tot oplevering. Zowel de theoretische, als de praktische technische kant van restaureren heeft zijn speciale aandacht. Kennis en ervaring draagt hij uit bij diverse restauratieopleidingen. 

Wim de Groot

Wim de Groot is technisch adviseur van de Stichting Bouwlood en heeft 40 jaar ervaring in het verwerken van en doceren van bladlood in de bouw en specifiek in de restauratie. Hij begeleidt projecten in de monumentenzorg in Nederland en in België.

Ingrid Heffels

Ingrid Heffels is senior brandveiligheidsadviseur bij Dijkoraad Viavesta. Zij heeft een bouwkundige achtergrond en adviseert vooral gemeenten. Na diverse grote branden (Volendambrand, vuurwerkbrand Enschede) is er bij overheden veel behoefte aan advisering rondom gebouwen en brandveiligheid. Ook is zij betrokken bij diverse normeringen (NEN, BRL-en en Bouwbesluit).

John van den Heuvel

John van den Heuvel is bedrijfsleider bij Steenhouwerij Maarssen in Utrecht. Hij begeleidt dagelijks natuursteenrestauraties aan vele monumenten in ons land. Toonaangevende projecten zijn de restauratie van de Sint Janskathedraal in Den Bosch, de Technische Universiteit Delft, brug Hogesluis en de Leidsebrug in Amsterdam. John heeft ruime ervaring met het restaureren van natuursteen aan interieurs, vloeren, beelden, grafmonumenten en gevels. Tijdens de cursus wordt vanuit de praktijk in ruime mate ingegaan op de oorzaken van schades en het herstel van natuursteen.

Daan Holtzer

Daan Holtzer is werkzaam als zelfstandig bouw- en restauratieadviseur. Zijn bureau is gevestigd in Amersfoort. Hij doceert onder meer aan de Hogeschool Utrecht (Post HBO-opleiding Bouwhistorie en restauratie) op het gebied van voorbereiding van restauraties (bestek, begroting, tekeningen, e.d.).

Hans van den Hondel

Hans van den Hondel is werkzaam als bedrijfsleider bij Vogel Kathodische Bescherming BV in Zwijndrecht. Hij heeft aan de TU Delft Civiele Techniek gestudeerd, waarbij hij zich heeft gespecialiseerd in beton. Zijn expertise en ervaring liggen op het vlak van betonreparatie, schadepreventie en kathodische bescherming van staal in beton- en metselwerk, zowel in de reguliere bouw als bij monumenten.

Kees Huis in 't Veld

Kees Huis in 't Veld is senior adviseur bij Dijkoraad te Deventer. Hij is als adviseur en installatiedeskundige betrokken bij de inpassing van de werktuigbouwkundige- en elektronische installaties. Hierbij staan momenteel de mogelijkheden van energiezuinige installaties en het eventueel gasloos maken van de gebouwen centraal. Een prachtige uitdaging bij de monumentale gebouwen. 

Michiel van Hunen

Michiel van Hunen werkt als senior specialist conservering en restauratie bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Hij heeft materiaalkunde gestudeerd aan de Technische Universiteit Delft en draagt kennis over en adviseert op het gebied van ijzer, metalen, corrosie, baksteen, beton, (metsel-, voeg- en stucmortels) en reinigen en conserveringstechnieken. Ook werkt hij aan kwaliteitsborging (erkenning- en uitvoeringsrichtlijnen) en aardbevingsproblematiek.

Joop Jansen

Joop Jansen heeft jarenlange ervaring bij de monumentenwacht en als restauratieadviseur. In zijn laatste functie bij Delfgou Architectuur en Monumentenadvies heeft hij de restauratie van de Cuneratoren te Rhenen begeleid. Sinds mei 2018 werkt Joop als zelfstandige onder meer voor het Nationaal Centrum Erfgoedopleidingen als docent en als auditor.

Jaap de Jonge

Jaap de Jonge is werkzaam als adviseur/projectleider bouwfysica en duurzaamheid bij het Rijksvastgoedbedrijf (voorheen Rijksgebouwendienst). Hij is in die hoedanigheid veelvuldig betrokken geweest bij renovaties en restauraties van rijksmonumenten en rijksmusea.

Bert Jonker

Bert Jonker is zelfstandig restaurator en kleuronderzoeker van historische interieurs. Hij is vaak betrokken bij kleuronderzoeken aan toonaangevende monumenten, zoals schilderingen in de Bazel in Amsterdam en de oorspronkelijke kleurstelling van de keizerskroon op de Westertoren in Amsterdam.

Stefan Katier

Stefan Katier is eigenaar van Kabu BV in Hilvarenbeek. Zijn expertise ligt op het vlak van specificeren, aanbesteden en contracteren van de meest uiteenlopende werken. Vanuit de ruime ervaring met Stabu bestekken is hij betrokken bij het opstellen van het nieuwe restauratiebestek.

Gerben Keizer

Gerben Keizer is projectleider bij W2N Groningen bv. Hij houdt zich bezig met het bouwkundig versterken van monumentale gebouwen in de provincie Groningen ten behoeve van de aardbevingsproblematiek. Hij heeft ruim 25 jaar ervaring met o.a. herstel methodieken, constructief herstel en begeleiding/directievoering. Hij was onder meer betrokken bij de restauraties van van de Broere kerk in Bolsward en de Militaire Manege in Leeuwarden.

René Klaassen

René Klaassen doet sinds 1993 toegepast houtonderzoek bij SHR (houtonderzoeksinstituut in Wageningen). Zijn belangrijkste werkvelden zijn houtaantasting en houtsoorten. Hij adviseert over o.a. houtsoortenkeuze, effect herbestemming op houtkwaliteit in gebouwen, fundering, houtkwaliteit en houtsterkte in het werk en het herkennen van oorzaken van houtschades.

Addy Kon

Addy Kon is sinds 1980 werkzaam in de restauratiesector en gespecialiseerd in de restauratie van metaalwerk aan jonge monumenten en de restauratie en productie van smeedwerk.

Ernest Kurpershoek

Ernest Kurpershoek is kunst- en architectuurhistoricus. Hij heeft meegewerkt aan tal van publicaties over Amsterdam en aan het Monumenten Inventarisatie Project (MIP). Voor het Nationaal Restauratie Centrum verzorgt hij sinds tien jaar cursussen over Herkennen van Bouwstijlen.

Annelies Lely

Annelies Lely is projectcoördinator bij Dijkoraad. Zij is afgestudeerd vastgoed & makelaardij en heeft ervaring in de erfgoedsector. Als projectcoördinator begeleidt ze transformatie-, beleidsontwikkelings- en verduurzamingstrajecten. Ook geeft zij regelmatig lezingen op vakbeurzen, fairs en congressen over zowel erfgoed en de energietransitie, als over brandveiligheid in relatie tot erfgoed.

Wilfred Mengerink

Wilfred Mengerink is begonnen als timmerman. Na het volgen van de opleidingen Restauratie Timmerman en Professional Restauratie is hij bij de Monumentenwacht Gelderland gaan werken. Daarnaast is hij als docent actief bij verschillende restauratieopleidingen.

Hans Nooren

Hans Nooren is werkzaam als commercieel technisch adviseur bij Vogel B.V. in Zwijndrecht . Hij is ruim 30 jaar als betononderhoudskundige werkzaam in de betonreparatie branche. Eén van zijn specialisaties is het restaureren en preventief beschermen van beton. Hij is o.a. betrokken geweest bij de restauratie van Zonnestraal, Gebouw de Holland, Zwarte Silo en Radio Kootwijk.

Dirk van der Plaat

Dirk van der Plaat is zelfstandig bouw- en restauratieadviseur. Met een bedrijfseconomische achtergrond de bouw ingestapt, heeft hij zich gaandeweg toegelegd op bouwregelgeving. Vanuit die rol adviseert en begeleidt hij opdrachtgevers bij onder meer restauratie- en herbestemmingsprojecten.

Guus Schmittmann

Guus Schmittmann is als technisch adviseur werkzaam bij de Stichting Zinkinfo waar hij onder meer voorlichting geeft over de toepassing en het gebruik van zink als corrosiebescherming voor staal. Hij is tevens actief als zelfstandig adviseur en docent.

Ron Spaan

Ron Spaan is zelfstandig erfgoedadviseur en treedt onder andere op als projectleider voor grote restauratie- en herbestemmingsprojecten. Daarnaast is hij gastdocent aan een tweetal Hogescholen. Ook is hij projectleider voor de Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM).

Daniel Spee

Daniël Spee is natuursteenspecialist bij Meesters In, Tienhoven. Hij heeft een bouwkundige achtergrond en volgde tevens de opleiding Bouwhistorie, restauratie en monumentenzorg aan de Hogeschool Utrecht. Hij was verantwoordelijk voor het natuursteenwerk aan projecten als het Rijksmuseum in Amsterdam en de Lebuïnuskerk in Deventer.

Gert Tutert

Gert Tutert is werkzaam als adviseur bij de Stichting Behoud Kerkelijke Gebouwen Gelderland, Overijssel en Flevoland. Deze organisatie is gespecialiseerd in het begeleiden van restauraties van kerken en het tot die gebouwen behorend meubilair en orgels. Hij heeft een ruime ervaring als timmerman en uitvoerder binnen deze vakdisciplines. Daarnaast is hij onder meer werkzaam als vakdocent aan het GRC.

Volker Vlaming

Volker Vlaming is ruim 18 jaar geleden gestart in de monumentenzorg als restauratieschilder. Vervolgens heeft hij gewerkt als calculator, werkvoorbereider en projectleider bij een erkend restauratiebedrijf en als bestekschrijver en kostendeskundige bij een erkende restauratie-architect. Momenteel is hij werkzaam als zelfstandig adviseur on de naam 'Vlaming Erfgoed'.

Peter Voshart

Peter Voshart houdt zich sinds 1985 met alles bezig wat te maken heeft met verfsystemen binnen en buiten, speciale decoratieve schildertechnieken en bladgoud. Hij is eigenaar van Linova in Zutphen en Kolner Vergolderprodukte GMBH in Dresden en gastdocent bij diverse schildersopleidingen in Nederland en België.

Willard van Reenen

Willard van Reenen heeft sinds enkele jaren een eigen onderzoeksbureau voor bouwhistorie. Daarvoor heeft hij 16 jaar bij een restauratiearchitect gewerkt. Hij is actief als docent voor diverse opleidingen. Daarnaast werkt hij mee aan het ontwikkelen van lesmateriaal voor nieuwe restauratieopleidingen.

Miel Wijnen

Miel Wijnen is architect. Zijn bureau, Wijnen Architectuur, bestaat sinds 2001 en is gevestigd in Den Bosch. Het bureau begeleidt onder andere restauratie- en herbestemmingsprojecten, waarbij het aspect 'duurzaamheid'een belangrijke rol speelt.

Marc Stappers

Marc Stappers is als specialist Bouwfysica werkzaam op de afdeling Monumenten en Collecties bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Daar houdt hij zich bezig met na-isolatie, duurzaamheid, binnenklimaat en militair erfgoed.

Dick van 't Slot

Dick van 't Slot is werkzaam als adviseur bij DWA. Hij richt zich hierbij op het adviseren van opdrachtgevers over de mogelijkheden voor vermindering van de energielasten in combinatie met het behoud of verbetering van het comfortniveau. Deze werkzaamheden voert hij uit voor de gehele gebouwde omgeving, warbij monumenten een speciale rol innemen.