Cursuslocatie:
Daam Fockemalaan 22
3818 KG Amersfoort

Cursus- programma

Correspondentieadres:
Postbus 2079
3800 CB Amersfoort
Algemene voorwaarden

Begeleiding Uitvoering Restauratie 1

Een vierdaagse cursus waarin theoretische kennis, de thema's hout en steen en een bezoek aan lopende restauratieprojecten op het programma staan. De volgorde van de cursusdagen kan wisselen.

  • Themadag bouwproces - Klaas Boeder & Dirk van der Plaat

Tijdens deze dag worden theoretische onderwerpen zoals wet- en regelgeving, restauratie-ethiek, planvorming en kwaliteitsborging via beoordelings- en uitvoeringsrichtlijnen behandeld.

  • Themadag hout - Joop Jansen

Een dag die in het teken staat van het bouwmateriaal hout. Aan bod komen het herstel van houtconstructies en balklagen, geveltimmerwerk en houtaantasting.

  • Excursiedag - Joop Jansen

De cursusgroep bezoekt één of meerdere restauratieprojecten, waarbij aan het einde van de dag tijd is ingeruimd om de opgedane kennis terug te koppelen.

  • Themadag steen - John van den Heuvel & Wilfred Mengerink

Tijdens de ochtend wordt gesproken over het gebruik van baksteen, herstel van historisch metsel- en voegwerk en gevelreiniging. De middag gaat over natuursteen; een bijzonder complex materiaal, gevormd door de natuur met alle verschillen van dien. De focus ligt op behoud en herstel vanuit de onderhoudsmatige invalshoek.

Docenten: Klaas Boeder, Dirk van der Plaat, Joop Jansen, John van den Heuvel en Wilfred Mengerink

duur4 dagen
datumDonderdag 7, 14, 21 en 28 maart 2019
datumDonderdag 19 en 26 september en 3 en 10 oktober 2019
plaatsAmersfoort
kosten€ 1.140,– (excl. btw) incl. lunch, syllabus, cursusboek