Nationaal Restauratie Centrum (logo)Nieuws en Cursusaanbod juni en september 2018

Wilt u deze nieuwsbrief blijven ontvangen? Laat het ons weten.

Als u ook in de toekomst op de hoogte wilt blijven van de cursussen van het NRC, klik dan hier. Wegens de nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming zullen wij in de toekomst de nieuwsbrief alleen nog toesturen aan partijen die zich hiervoor hebben aangemeld.

Cursussen in juni 2018

 • 26 juni 2018: Monument en brandveiligheid
  Locatie: Amersfoort - VOL
  (bij voldoende extra aanmeldingen wordt een 2e
  cursusdag ingepland).
  Met welke risico’s, schadebeperkingen en -ontvluchtingen rondom brandveiligheid dient rekening te worden gehouden bij het gebruik van een monument en bij het plannen en uitvoeren van bouwwerkzaamheden in monumenten? (meer info).

Cursussen in september 2018

 • 6 september 2018: Toepassen van kwaliteitsnormen
  Locatie: Arnhem (GRC)

  Kwaliteit bij de uitvoering van restauratiewerk is niet altijd vanzelfsprekend. Tijdens deze dag wordt praktisch ingegaan op de ERM beoordelings- en uitvoeringsrichtlijnen (meer info).
 • 11 september 2018: Stutten en stempelen - MIDDAGWORKSHOP
  Locatie: Amsterdam

  De stut- en stempelfase van een bouwwerk is vaak de meest kritische fase van de constructieve ingreep. Deze interactieve middagworkshop omvat, naast een theoretische uitleg, ook een bezoek aan enkele projecten voor praktische uitleg (meer info).
 • 12 en 26 september, 10 en 31 oktober 2018: Historische tuinen en parken
  Locatie: verschillende locaties

  Een vierdaagse training die een goede basiskennis op tuinhistorisch vlak aanbiedt. De cursist leert de meest gangbare historisch tuinstijlen kennen.  (inshrijven via GRC).
 • 13 september 2018: Bouwsporen in historisch metsel- en voegwerk
  Locatie: Amersfoort

  Een cursusdag gericht op restauratievoegers en -metselaars, die werkzaam zijn op onderhouds- en restauratieprojecten in de monumentenzorg. De inhoud is afgestemd op de eisen in de uitvoeringsrichtlijnen voor historisch metsel- en voegwerk (meer info).
 • 25 september 2018: Herstel van historisch beton
  Locatie: Amersfoort

  Het restaureren van beton bij jonge monumenten is een specialisme dat verder gaat dan alleen het aansmeren van een schadeplaats. Tijdens de cursusdag komt duurzaam betonherstel aan bod, dat zowel vanuit constructief oogpunt, als cultuurhistorische waarden kan plaatsvinden (meer info).
 • 26 september 2018: MC Houtsoorten en toepassing in de restauratie
  Locatie: Arnhem
  - VOL (bij voldoende extra aanmeldingen wordt een 2e
  cursusdag ingepland).
  Een interactieve cursus, waarin onder meer het herkennen van houtsoorten, gebreken, zaagwijzen en toepassingsmogelijkheden worden doorgenomen (meer info).
 • 20 en 27 september, 4 en 11 oktober 2018: Begeleiding Uitvoering Restauraties 1
  Locatie: Amersfoort

  Een stevige introductiecursus voor bouwkundigen, die betrokken zijn bij de beoordeling en begeleiding van onderhoud en restauratie van monumenten. De meest belangrijke thema’s binnen de restauratie komen aan bond (meer info).
Als je liever geen e-mail meer wilt ontvangen, klik je hier.