Cursuslocatie:
Daam Fockemalaan 22
3818 KG Amersfoort

Cursus- programma

Contact:
Postbus 2079
3800 CB Amersfoort
Tel: 06 - 53 400 394
info@restauratiecentrum.nl

Algemene voorwaarden

Bouwsporen in historisch metsel- en voegwerk

Voor restauratievoegers en -metselaars is kennis van de bouwgeschiedenis van een gebouw belangrijk. Dit maakt het herkennen van bouwsporen en bijzondere details van vroeger gebruik gemakkelijker. De bedoeling is juist om deze zaken te bewaren, zodat de geschiedenis van het gebouw bewaard blijft. De cursus is in overleg met het Gevelgilde en certificerende instelling Hobéon tot stand gekomen en is afgestemd op de eisen, die de uitvoeringsrichtlijnen Historisch metselwerk (URL 4003) en Restauratievoegwerk (URL 4006) van de stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM) stellen. De cursus voldoet verder ook aan de eisen die de regeling Erkend Restauratie Voegwerk (ERV) stelt.

Onderwerpen:

  • Belang van bouwhistorie voor onderhoud en restauratie met diverse voorbeelden
  • Veel voorkomende bouwsporen, die je tegen kunt komen, gericht op metsel- en voegwerk
  • Training in het herkennen van bouwsporen en bijzondere details
  • Excursie in een stedelijke omgeving met veel bouwsporen

Docent: Willard van Reenen

duur1 dag.
datumBij voldoende belangstelling wordt deze cursus ingepland.
locatie Amersfoort.
kosten€ 320,– (exclusief btw).
Inclusief lunch, syllabus en excursie.
doelgroepRestauratievoegers en -metselaars, waaronder ook ZZP-ers, uitvoerders en projectleiders die werkzaam zijn bij onderhouds- en restauratieprojecten aan monumenten.