Cursuslocatie:
Daam Fockemalaan 22
3818 KG Amersfoort

Cursus- programma

Correspondentieadres:
Postbus 2079
3800 CB Amersfoort
Algemene voorwaarden

Wegens succes extra ingepland!

Begeleiding Uitvoering Restauratie 1

Een vierdaagse cursus waarin theoretische kennis, de thema's hout en steen en een bezoek aan lopende restauratieprojecten op het programma staan. De volgorde van de cursusdagen kan wisselen.

  • Themadag bouwproces - Klaas Boeder & Dirk van der Plaat

Tijdens deze dag worden theoretische onderwerpen zoals wet- en regelgeving, restauratie-ethiek, planvorming en kwaliteitsborging via beoordelings- en uitvoeringsrichtlijnen behandeld.

  • Themadag hout - Joop Jansen

Een dag die in het teken staat van het bouwmateriaal hout. Aan bod komen het herstel van houtconstructies en balklagen, geveltimmerwerk en houtaantasting.

  • Excursiedag - Joop Jansen

De cursusgroep bezoekt één of meerdere restauratieprojecten, waarbij aan het einde van de dag tijd is ingeruimd om de opgedane kennis terug te koppelen.

  • Themadag steen - John van den Heuvel & Wilfred Mengerink

Tijdens de ochtend wordt gesproken over het gebruik van baksteen, herstel van historisch metsel- en voegwerk en gevelreiniging. De middag gaat over natuursteen; een bijzonder complex materiaal, gevormd door de natuur met alle verschillen van dien. De focus ligt op behoud en herstel vanuit de onderhoudsmatige invalshoek.

Docenten: Klaas Boder, Dirk van der Plaat, Joop Jansen, John van den Heuvel en Wilfred Mengerink

duur4 dagen
datum Vol: donderdagen 24, 31 mei, 7 en 14 juni 2018; u wordt op de reservelijst geplaatst.
datum donderdagen 20,27 september, 4 en 11 oktober 2018
plaatsAmersfoort
kosten€ 1.140,– (excl. btw) incl. lunch, syllabus, cursusboek