Cursuslocatie:
Daam Fockemalaan 22
3818 KG Amersfoort

Cursus- programma

Contact:
Post- en bezoekadres:
Klooster Onze Lieve Vrouw Ter Eem
Daam Fockemalaan 22
(brievenbus 24)
3818 KG Amersfoort
Tel: 033 - 208 7878
info@restauratiecentrum.nl

Algemene voorwaarden

Duurzame monumentenzorg

Duurzaamheid en monumenten lijken met elkaar op gespannen voet te staan, maar de praktijk leert dat er vaak goede mogelijkheden zijn tot verduurzaming.

Om ons erfgoed voor de komende generaties in stand te kunnen houden, is het zaak voor de restauratieprofessionals zich te laten informeren over de mogelijkheden voor duurzame monumentenzorg. Hiervoor zijn ingrepen nodig, die de monumentale waarden van het gebouw niet mogen schaden. In de cursus wordt onder meer aandacht besteed aan de ontwikkelingen binnen het relatief nieuwe vakgebied van het duurzaam onderhouden en restaureren van monumenten, historische bouwmaterialen, energietechnische mogelijkheden en verduurzaming van installaties.

De cursist leert beperkingen en kansen te analyseren aan de hand van praktijkvoorbeelden waarin diverse afwegingen zijn gemaakt. Tevens wordt de cursist handvatten geboden hoe om te gaan met spanningsvelden en mogelijkheden. 

Docent: Bert van Bommel - Jaap de Jonge - Dick van 't Slot - Miel Wijnen

duur1 dag.
datum Vol: u wordt op de wachtlijst geplaatst voor woensdag 22 maart 2023 en wij nemen contact met u op, zodra er een plek vrijkomt.
locatie Amersfoort
kosten€ 340,– (exclusief btw).
Inclusief lunch en syllabus.
doelgroepAmbtenaren belast met het toetsen van restauratie- en/of renovatieplannen, beheerders van monumenten, beheerders van historische en/of karakteristieke gebouwen, medewerkers van advies- en architectenbureaus, medewerkers van (restauratie)bouwbedrijven die betrokken zijn bij renovatie- en restauratieprojecten.