Cursuslocatie:
Daam Fockemalaan 22
3818 KG Amersfoort

Cursus- programma

Correspondentieadres:
Postbus 2079
3800 CB Amersfoort
Algemene voorwaarden

Schadebeelden bij monumenten

Schadebeelden, uitvoeringsfouten, ondeskundig materiaalgebruik: ook dit komt voor tijdens onderhouds- en restauratiewerkzaamheden aan onze monumenten. In deze interactieve cursus wordt aandacht besteed aan het herkennen en voorkomen van gebreken, uitvoeringsfouten en verkeerd materiaalgebruik. Hierbij valt te denken aan gebreken aan daken, goten, hemelwaterafvoeren, metsel- en voegwerk, schilderwerk, kozijnen, ramen en deuren. 

Aan de hand van praktijkvoorbeelden worden veel voorkomende bouwfouten en gebreken besproken. Oorzaken worden inzichtelijk gemaakt en mogelijkheden voor herstel komen aan bod. De cursisten kunnen, bij voorkeur aan de hand van foto's, eigen voorbeelden aandragen, die plenair besproken worden. De praktijkvoorbeelden worden bezien vanuit het oogpunt van de bouwkundig inspecteur en de restauratiearchitect.

Per voorbeeld wordt ingegaan op de benodigde vak- en materiaalkennis, zodat de cursist- als restauratieprofessional- inzicht krijgt in de toe te passen materialen en uitvoeringsmethodieken en deze kennis in het vervolg ook kan benutten. Deze cursus is tot stand gekomen met materiaal en kennis van de Monumentenwacht Gelderland.

Docent: Wilfred Mengerink en Joop Jansen

duurmiddagworkshop
datum Donderdag 21 november 2019 - 13.00 - 17.00 uur
plaats Amersfoort
kosten€ 150,– (excl. btw) incl. syllbus
doelgroep
Bouwkundig medewerkers van professionele beheerders en eigenaren van monumenten, ambtenaren monumentenzorg, toezicht en handhaving, medewerkers van regionale uitvoeringsdiensten (belast met monumentenzorg), medewerkers van advies- en architectenbureaus en medewerkers van (restauratie)bouwbedrijven.