Cursuslocatie:
Daam Fockemalaan 22
3818 KG Amersfoort

Cursus- programma

Correspondentieadres:
Postbus 2079
3800 CB Amersfoort
Algemene voorwaarden

Brandveilig erfgoed

Zekers eens per twee weken is er een brandincident met erfgoed; gemiddeld meer dan 30 incidenten per jaar. Hoe kunnen we dat voorkomen? Wat kunnen we doen om erfgoed brandveiliger te maken en waar ligt de verantwoordelijkheid voor de kwaliteitsborging? Wat geeft de wet- en regelgeving ons voor handvatten en welke oplossingen zijn mogelijk met behoud van cultuurhistorische waarden?

Monumentaal vastgoed is historisch en landschappelijk zeer waardevol voor onze cultuur. In veel dorpen en steden zorgen de beeldbepalende gebouwen voor de herkenbare, iconische uitstraling van dat gebied. De veranderende wet- en regelgeving maakt dat er steeds meer taken en verantwoordelijkheden bij pandeigenaren en de markt komen te liggen. Dit geldt ook voor de kwaliteitsborging van brandveiligheid. Gelukkig biedt de wetgever mogelijkheden om op een innovatieve manier met brandveiligheid om te gaan; dat ondervinden de cursisten zelf tijdens het maken van de casusopdrachten. De inhoud van de dag ziet er als volgt uit:

  • Wet- en regelgeving
  • Trends en ontwikkelingen
  • Gelijkwaardigheidsprincipe
  • Praktijktoepassingen
  • Casuïstiek

Docenten: Ingrid Heffels & Annelies Lely

duur1 dag
docent Dijkoraad - n.t.b.  & Annelies Lely
datum17 september 2019
plaats Amersfoort
kosten€ 305,– (excl. btw) incl. lunch en syllabus
doelgroep
Eigenaren, beheerders en gebruikers van monumenten, adviseurs en architecten, alle partijen die betrokken zijn bij herbestemming, onderhoud en restauratie van monumenten.