Cursuslocatie:
Daam Fockemalaan 22
3818 KG Amersfoort

Cursus- programma

Correspondentieadres:
Postbus 2079
3800 CB Amersfoort
Algemene voorwaarden

Toepassen van kwaliteitsnormen in de monumentenzorg

Kwaliteit bij de uitvoering van restauratiewerk is niet altijd vanzelfsprekend. In de afgelopen jaren hebben veel verschillende partijen zich ingezet om duidelijke werkafspraken te maken over onder meer de inzet van vakkennis en de toepassing van de juiste technieken en materialen. De resultaten zijn beoordelings- en uitvoeringsrichtlijnen, die betrekking hebben op verschillende restauratiedisciplines. In samenwerking met de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en de stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM) is een cursusdag ontwikkeld, waarin de volgende onderwerpen aan bod komen:

  • De systematiek en structuur van beoordelings- en uitvoeringsrichtlijnen
  • Partijen in het bouwproces, hun rollen en verantwoordelijkheden: opdrachtgever, architect/adviseur, uitvoerende bedrijven, overheid, monumentenwacht etc.
  • Stabu-bestek en restauratiebestek
  • Relevante wet- en regelgeving, Erfgoedwet, vergunningsplicht of vergunningvrij
  • Restauratie-ethiek
  • Toepassing van richtlijnen in het bestek, bestek schrijven, uitvragen
  • Toelichting en behandeling van de stof aan de hand van  voorbeelden uit de praktijk

Docent: Klaas Boeder en Ron Spaan

duur1 dag.
datumDonderdag 26 november 2020.
locatieAmersfoort.
kosten€ 320,– (exclusief btw).
Inclusief lunch en syllabus.
doelgroepWerkvoorbereiders, bestekschrijvers werkzaam in de restauratie.
Uitvoerders, projectleiders werkzaam in de restauratie.
Medewerkers van architecten- en adviesbureaus.
Medewerkers van gemeenten en provincies (Monumentenzorg, Toezicht & Handhaving).
Medewerkers van regionale uitvoeringsdiensten.
Medewerkers van vastgoedbedrijven, die monumenten in portefeuille hebben.
Monumentenwachters.
Auditoren voor de verschillende ERM-kwaliteitsnormen (waaronder ook de 'kennis en kunderegeling').
Planvormers.