Cursuslocatie:
Daam Fockemalaan 22
3818 KG Amersfoort

Cursus- programma

Correspondentieadres:
Postbus 2079
3800 CB Amersfoort
Algemene voorwaarden

Interieurbehoud van Monumenten

De laatste jaren neemt de aandacht voor de instandhouding van monumentale interieurs sterk toe. Zowel het behoud van enkele waardevolle interieuronderdelen, zoals een schouw of parket, als het behoud van een compleet bewaard gebleven interieur, vraagt om specifieke kennis. Dit varieert van kennis over alledaags beheer en behoud, tot meer incidentele conservering van restauratiewerkzaamheden. Er zijn tal van preventieve maatregelen vanuit verschillende invalshoeken mogelijk om waardevolle interieurs te beschermen en schade te voorkomen. Als er gerestaureerd dient te worden vraagt dit eveneens om specialistische deskundigheid. Tijdens deze cursus wordt onder meer ingegaan op verschillende interieur(delen), het belang van het behoud en mogelijkheden van (preventieve) conservering en restauratie.

Docent: Harrie Schuit

duur1 dag
datumDatum wordt bij voldoende inschrijvingen bepaald.
plaats Amersfoort
kosten€ 320,– (excl. btw) incl. lunch en het boek 'behoud van binnen'
doelgroepMonumentenambtenaren en toezichthouders, monumentenwachters, medewerkers van professionele monumenteneigenaren (stadsherstellen, corporaties), architecten en adviseurs en medewerkers van (gespecialiseerde/restauratie) bedrijven.