Cursuslocatie:
Daam Fockemalaan 22
3818 KG Amersfoort

Cursus- programma

Correspondentieadres:
Postbus 2079
3800 CB Amersfoort
Algemene voorwaarden

Stutten en stempelen van monumenten

Bij de bepaling van de constructieve ingrepen in het bouw- en restauratieproces van oude bouwwerken wordt gewoonlijk veel aandacht besteed aan het einddoel: de vorm en functie van de definitieve draagconstructie. Maar geen of weinig aandacht gaat uit naar het stut- en stempelwerk in de bouwfase, terwijl dit vaak de meest kritische fase van de constructieve ingreep is, vaak kritischer dan de gehele verdere levensduur van het bouwwerk. Daarbij zijn oude bouwwerken gevoeliger voor constructieve ingrepen dan nieuwere bouwwerken.

Het is dus voor alle partijen in het restauratieproces relevant om de kennis en kunde op het gebied van stutten en stempelen op peil te houden. Het NRC is het enige instituut in Nederland dat hiertoe een gespecialiseerde cursusdag aanbiedt. In de cursus passeren de historische en hedendaagse stut- en stempeltechnieken de revue, worden de mechanicaprincipes beschouwd en wordt gekeken wat verstandige en wat de minder verstandige oplossingen zijn. Tevens wordt tijdens een excursie naar één of meerdere projecten de opgedane kennis getoetst.

Docent: Ernst de Beaufort

duur middagworkshop
datumDinsdag 10 september 2019
tijden13.00 - 17.00 uur
plaats Amsterdam
kosten€ 150,– (excl. btw) incl. syllabus
doelgroepAmbtenaren (inspecteurs BWT, toetsers constructieve veiligheid), medewerkers van advies- en architectenbureaus, medewerkers van (restauratie-) bouwbedrijven.