Cursuslocatie:
Daam Fockemalaan 22
3818 KG Amersfoort

Cursus- programma

Correspondentieadres:
Postbus 2079
3800 CB Amersfoort
Algemene voorwaarden

Duurzame Monumentenzorg

Over duurzaamheid en monumenten zijn de meningen sterk verdeeld. Veel maatregelen om energie te sparen kunnen schadelijk zijn voor het monument of de waarde ervan aantasten. Toch kan er in en om monumenten ook veel wel. Om te weten wat er wél kan en om daarover met anderen te kunnen spreken is kennis en inzicht nodig.

De cursist krijgt een overzicht dat helpt om maatregelen naast elkaar te kunnen zetten en af te kunnen wegen. Want wat is duurzaamheid nu eigenlijk precies? In elk geval meer dan alleen het oplossen van het energieprobleem. Waar zitten bouwfysische voetangels en klemmen en wat kan er wel en wat niet met installaties worden bereikt? Hoe verhoudt zich dat tot de waarde als monument en wat is er te leren uit praktijkvoorbeelden? Met deze informatie wordt de cursist niet alleen handvatten geboden om te kunnen bepalen welke maatregelen goed en gunstig en welke onverstandig zijn. Ook wordt duidelijk in welke aspecten de cursist zich verder moet verdiepen.

Docent: Bert van Bommel - Jaap de Jonge - Kees Huis in 't Veld - Miel Wijnen 

'Nuttige info over de mogelijkheden voor verlaging van energieverbruik en bouwfysische verbetering van een monument'
Dirk Stol, Bouw- en Aann.mij. Derksen & Slingerling, Amsterdam

duur1 dag
datum dinsdag 2 oktober 2018 is vol, u wordt op de reservelijst geplaatst - Amersfoort
kosten€ 320,– (excl. btw) incl. lunch en syllabus
doelgroepAmbtenaren belast met het toetsen van restauratie en/of renovatieplannen, beheerders van monumenten, beheerders van historische en/of karakteristieke gebouwen, medewerkers van advies- architectenbureaus, medewerkers van (restauratie)bouwbedrijven die betrokken zijn bij renovatie- en restauratieprojecten.