Cursuslocatie:
Daam Fockemalaan 22
3818 KG Amersfoort

Cursus- programma

Correspondentieadres:
Postbus 2079
3800 CB Amersfoort
Algemene voorwaarden

Historische tuinen en parken

Hoe houd je groen erfgoed op een goede manier in stand? Hoe herken je de verschillende historische stijlen en lagen? Hoe pak je onderhoud en herstel aan? Hoe maak je verantwoorde keuzes in beheer en instandhouding?

Tijdens een vierdaagse training krijgt de cursist een goede basiskennis op tuinhistorisch gebied. De cursist leert de meest gangbare historische tuinstijlen kennen en herkennen en de aanleg ervan te waarderen. Tevens wordt besproken hoe onderhoud, herstel en renovatie van historische tuinen en parken moet worden aangepakt. De cursist gaat, aan de hand van opdrachten, zelf actief aan de slag en past het geleerde toe in de praktijk.

De cursusdagen vinden plaats op inspirerende locaties. Na een theoriegedeelte wordt overgegaan tot de praktische opdrachten. Op het programma staan:

  • Historische tuinstijlen, ontwikkelingsgeschiedenis (historische lagen)
  • Beheerplan en beheervisie
  • Opstellen van een werkplan
  • Eisen aan uitvoering
docenten Ronald van Immerseel, Ruurd van Donkelaar, Klaas de Boer, Kees Beelaerts van Blokland
datumWoensdagen 6, 20 maart en 3 en 17 april 2019
datumWoensdagen 11, 25 september en 9 en 30 oktober 2019
kosten€ 1.450,– (excl. btw)
Inschrijven en meer infowww.geldersrestauratiecentrum.nl
doelgroepMedewerkers van hoveniersbedrijven, tuinbazen en beheerders van historische tuinen en parken. Al diegenen die werkzaam zijn (of willen zijn) in de voorbereiding en uitvoering van onderhoud en herstel van historisch groen.