Cursuslocatie:
Daam Fockemalaan 22
3818 KG Amersfoort

Cursus- programma 2017

Correspondentieadres:
Postbus 2079
3800 CB Amersfoort
Algemene voorwaarden

Toepassen van kwaliteitsnormen in de monumentenzorg

Kwaliteit bij de uitvoering van restauratiewerk is niet altijd vanzelfsprekend. In de afgelopen jaren hebben veel verschillende partijen zich ingezet om duidelijke werkafspraken te maken over onder meer de inzet van vakkennis en de toepassing van de juiste technieken en materialen. Het resultaat zijn beoordelings- en uitvoeringsrichtlijnen, die betrekking hebben op verschillende restauratiedisciplines. In samenwerking met de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en de stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg is een cursusdag ontwikkeld, waarin de volgende onderwerpen aan bod komen:

 • De systematiek en structuur van beoordelings- en uitvoeringsrichtlijnen
 • Partijen in het bouwproces, hun rollen en verantwoordelijkheden: opdrachtgever, architect/adviseur, uitvoerende bedrijven, overheid, monumentenwacht etc.
 • Stabu-bestek en restauratiebestek
 • Relevante wet- en regelgeving, Erfgoedwet, vergunningsplicht of vergunningvrij
 • Restauratie-ethiek
 • Toepassing van richtlijnen in het bestek, bestek schrijven, uitvragen stellen en inschrijven
 • Toelichting en behandeling van de stof aan de hand van cases uit de praktijk

Docent: Klaas Boeder en Ron Spaan

duur1 dag
datumdinsdag 17 april 2018 - Amersfoort
datumdonderdag 6 september 2018 - Arnhem
datumdinsdag 11 december 2018 - Amersfoort
plaats Arnhem en Amersfoort
kosten€ 320,– (excl. btw) incl. lunch en syllabus
doelgroep 
 • Werkvoorbereiders, bestekschrijvers, uitvoerders werkzaam in de restauratie
 • Uitvoerders, projectleiders werkzaam in de restauratie
 • Medewerkers van architecten- en adviesbureaus
 • Medewerkers van gemeenten en provincies (Monumentenzorg, Toezicht & Handhaving)
 • Medewerkers van regionale uitvoeringsdiensten
 • Medewerkers van vastgoedbedrijven, die monumenten in portefeuille hebben
 • Monumentenwachters
 • Auditoren voor de verschillende ERM-kwaliteitsnormen (waaronder ook de 'kennis en kunderegeling')
 • Planvormers